Rubens és a nemeuklideszi asszonyok

Részlet: Holmi, 2006, november

RUBENS ÉS A NEM-EUKLIDESZI ASSZONYOK

RUBENS festő, hatvanhárom éves

FESTŐSEGÉD fiatalember, inkább harminc, mint húsz

ANGYAL nincsenek információink

BACCHUS Bacchus-közhely

ALBERT Rubens fia, harminc és negyven közt

HELENE Rubens fiatal felesége

GÖDEL matematikus, hatvan körül

RUBENS-ALAKOK

A falakon Rubens-képek; Rubens-önarckép; élőkép,

Rubens kiesik a képből

FESTŐSEGÉD Rubens meghalt

Zene

Csönd; Rubens visszakapaszkodik a képbe; mintegy újrakezdődik a jelenet, kiesik a képből

RUBENS Mehr Gicht

(Meghal)

FESTŐSEGÉD A nagy Rubens
utolsó szavai uraim

Mehr Gicht

(Följegyzi)

A fény festője és a köszvény

Mechelenből hívattunk orvosokat

de hiába

Már semmit nem csinált

csak olvasott olvasott

Seneca

mindig Seneca

a síró Hérakleitosz

a nevető Démokritosz

(Várakozón a zenekarra néz; csönd, nem játszanak; Rubensvisszakapaszkodik a képbe… újrakezdődik; kiesik a képből)

RUBENS Ha dolgoztam

megnőtt bennem a szeretet

(Meghal, a zenekar megint nem játszik, és ez bohóctréfaszerűen, sokszor ismétlődhet)

Fess

ne kényeskedj

Csönd; vissza, kiesik

Ó szín festék forma

szó

mért hagysz el engem

Néhány utolsó szó: Jézus: „Beteljesedett.” William Turner: „A Nap az Isten.” Immanuel Kant: „Es ist gut.” Churchill: „Minden olyan unalmas.” Joyce: „Hát senki se érti?” Dylan Thomas: „Volt tizennyolc whiskym, azt hiszem, ez a csúcs.” Schiller: „Immer besser, immer heiterer”;ezekből választhatók, de akár mind elmondható, esetleg jelezve, hogy tulajdonképpen kié

Rembrandt

(Meghal)

FESTŐSEGÉD A nagy Rubens

utolsó szavai uraim

Rembrandt

Mechelenből hívattunk orvosokat

de hiába

meghalt

RUBENS (élénken) Bagatelle

Engem nem érdekel a halál

Akkor se ha az enyém

ANGYAL Ha nem lenne

halál

művészet

sem lenne

RUBENS (azt hiszi, a segédje mondta)

Akkor ez mi

kis hülye

(Körbemutat a képeken)

Mindent megfestettem

az egész világot

Nem tudsz olyan nagy

vagy olyan kicsi

tárgyát a világnak

mutatni

ami ne volna ott valamelyik

képemen

Minden ott van

Ha valamit látni akarsz

ott van

Na jó lehet, hogy ha virág

tulipán satöbbi

akkor Brueghel csinálta

Bársony-Brueghel

Virágban verhetetlen

Ha meg állat

akkor Snyder

Tollban verhetetlen

Madártoll Ganymedes

Egyik jó virágban

másik jó tollban

de az én képem

Tehetségem oly figyelemreméltó

Hogy nincs az a vállalkozás

Lett légyen bármily hatalmas vagy tárgyát tekintve sokrétű

mely önbizalmamat megrendíteni valaha is képes volna

FESTŐSEGÉD Milyen igaz

megrendíteni

az sose

akár csak az én tehetségtelenségem

az én tehetségtelenségem

és az én önbizalmam

kéz a kézben

RUBENS Nem vagyok gőgös

csak tehetséges

De ez legyen az Ég problémája

Mindent a Fennenvalótól kaptam

és mindent néki is adtam vissza

Én nem foglalkozom

a tehetségességemmel

Tudomásul vettem

és szolgáltam

Egész életemben dolgoztam

Festékszagú az életem

FESTŐSEGÉD Bocsánat mester

De vajon nem az-e a legnagyobb gőg

hogy a mester magát

festőnek

festőnek méltóztatik mondani

és nem embernek

A mester

bocsánat mester

annyira gőgös

hogy még csak mesternek sem

mondja magát

Én például

bocsánat mester

hogy magammal hozakodom elő

a magam személyét tolom előre mester

RUBENS Ne kiabálj fiam

FESTŐSEGÉD Igenis

De én muszáj vagyok

Un homme

RUBENS Ne kiabálj fiam

FESTŐSEGÉD Muszáj vagyok elsőrendűen

embernek

tekinteni magam

s csak utána festőnek

RUBENS Túlozni

Túlozni ne

FESTŐSEGÉD Festősegédnek

tanulónak

a nagy Rubens műhelyének

alázatos tanonca

Háttérspecialista

Ligetszakember

Felhőfodormegbízott

Nem elégedetlenség

elégedetlenség nem beszél belőlem

A helyemen vagyok

Mars bokája

az oroszlán farkának a bojtja

de mellbimbó sose

legföljebb Medici Mária árnyéka

ez vagyok én

Én nem küzdök a középszerűségemmel

Rubens mellett

középszerűnek lenni

az maga a teremtés dicsérete

A mester mellett

minden

minden elnyerte a maga helyét

Lett célom

amely megtalált engem

RUBENS Szép kis cél

metszeteket hamisítani

Azt hiszed

nem lehet mérföldekről látni

a kezem nyomát

Mérföldekről

Antwerpenben a kép

és Bredából látszik

a kezem nyoma

Vagy Bredában a kép

És akkor Antwerpenből látszik

Az Isten fogja az én kezem

FESTŐSEGÉD Elég az aláírását látni

mérföldekről

Bredában az aláírás

és Antwerpenből látszik

a kezem nyoma

Ott meg az én kezemet

fogta

az Isten

Vagy maga mester

De az ugyanaz

Mert aki festő

aki előbb festő mint bármi más

a festők festője

festő mint olyan

afölött nincsen senki

Senki

Akit az Isten is festőnek teremtett

afölött az Isten sincs

RUBENS És a halál

Itt is mivel kezdték

Rubens meghalt

Rubens meghalt

Mintha más mondat

nem is létezne

Kis szűcs mit sütsz

sós húst sütsz kis szűcs

Csak egy példa

FESTŐSEGÉD De hát úgy is volt

Ugye mester

Ne válaszoljon

Úgy volt hogy ő

hogy ő nem

Ha nem is örök életű

ez így nem lett nyíltan kimondva

De meghalni

meghalni nem

ANGYAL Lehet-e örök életű az

aki kopaszodik

Mert kopaszodik

e felől nincs kétség

Kép sincs kopasz

Még Izabell volt az infánsnő

z-vel

És Isabell a feleség

s-sel

és már feltárultak

a homlok hatalmas új terei

Nőtt

egyre csak nőtt

a homlok

Meddig homlok a homlok

Vagy ami ugyanaz

hány angyal fér el egy homlokon

Mindenesetre Rubens mester önarcképei

kalapban gazdag önarcképek

Megjelentek a kalapok

az elegáns nagy karimájú kalapok

FESTŐSEGÉD A meghalás az nem az ő stílusa

Ugye mester

Mindig azt mondta

ugye mester

Nekem a halál túl komoly

Túl sok

Tú maccs

Túl komoly

aztán elkapta a grabancomat

nos fiam

mondjon komolyabbat

egy női seggnél

RUBENS Mondjon komolyabbat

egy női seggnél

FESTŐSEGÉD De ne ilyen banálisan mester

RUBENS Tudom

FESTŐSEGÉD Én pedig azt mondtam

de ne ilyen banálisan mester

mire ő elpirult

felnőtt férfi és elpirult

és azt mondta

tudom

Csönd

De mi az hogy

nem-euklideszi

Csönd

Egy nem-euklideszi segg

Komoly

*

ANGYAL (pletykál) Gyönyörű sztori

Úgy képzeljétek el hogy

itt állt Szent Péter

ott az Úr

szakáll minden ahogy kell

A Rubens akkor érkezett

Aki elsőnek hal meg

az nyert

Jandl Ernst Jandl

szintén már itt

Szent Péter írta be az adatokat

Született 1677

Siegen

Hogyan lehet Siegenben születni

na mindegy spongyát rá

Anyja neve

Maria Pypenlinckx

Jó név mondja Szent Péter

ckx a vége mondja ez a Rubens

Pardon mondja Szent Péter

Süket kicsit

Egy bürokrata

ne legyen

süket kicsit

Az apa meg

Jan filius Jans alias Ruebens

félrekúrt Herzogin Anna von Sachsennal

Prinzessin zu Oranien

(Utánozza)

A! a! ruebens ruebens

(Magyarázón)

ez az apa

Liberál ártó nyelvetek

Mért publizírozta közes szégyönünket

Rólatok vélni nem véltem volna

Enyhet a gondolat ád

Tudhatni az Úr akaratja volt vala mindez

Na ja ha baj van

mindig ránk hivatkoznak

az Úr akaratja naná

de akkor már baj van volt vala

Na szóval Rubens abban a szép kalapjában feszített

Csinos fiú

Maga nagy festő Rubens

mondja hirtelenül az Úr

Rubens meghajol

valódi szerénység

amely nem tud nem álszerénység lenni

Nagyon nagy festő Rubens

még lejjebb hajol

mintha tornáztatná az Úr

de Rubens

maga egy közepes halott

(Nagyon mulatságosnak találja)

Jó mi

közepes

Rubens maga egy közepes

baromi jó

Szent Péter semmit nem hallott

Foglalkozása

Nyald ki a seggem

így Rubens

gyönyörű sztori

Nem

[...]