Egy nő


Vígszínház, HáziszínpadDíszlet: Kentaur. Jelmez: Jodál Ágnes. Rendező: Marton László. Zene: Selmeczi György. Dramaturg: Rácz Erzsébet. Játssza: Igó Éva. 68’Budapest GalériaEsterházy Péter szövegei alapján Közreműködik > Gryllus Dorka | Henriette Müller [D] Dramaturg | Marianne Wendt [D] Tér | Kim Köster [D] Kamera | Adrian Stähli [D | CH] Jelmez | Makány Márta Rendező | Rácz Erzsébet Fotó | Szabó Alida


Rubens és a nemeuklideszi asszonyok

Kis barokk komédia egy részben


Rubens és a nemeuklideszi asszonyok- kis barokk komédia egy részben -


Semmi művészet


"MINDEZT MAJD MEGÍROM MÉG PONTOSABBAN IS." Ígéret, fenyegetés vagy idézet volt A szív segédigéi utolsó mondata? 1985-ben, amikor számozatlan, gyászkeretes oldalakon megjelent Esterházy Péter könyve, ez a sokat idézett mondat leginkább egy írói attitűd megnyilvánulásának tűnt. A Harmónia celestis és a Javított kiadás apakönyvei után most, huszonhárom évvel később, a Semmi művészet megjelenésével nyer új jelentést a fenti mondat, és a fenti mondatot megelőző segédigékbe tört anyahalál-könyv.


Dische, Irene; Enzensberger, Hans Magnus: Esterházy. Egy házy nyúl csodálatos élete

Le-, át-, szét-, összevissza fordította Esterházy Péter

Húsvét meglepetés? Áprilisi tréfa? Hogyan szólhat egy mese egyszerre Esterházyról, sőt az Esterházyakról és egy húsvéti nyusziról? Minderre választ kap az olvasó a felnőtteknek (is) tanulságos meséből. Irene Dische; Hans Magnus Enzensberger és Michael Sowa közös vállalkozása ez a mű. Egyszerre képeskönyv és izgalmas, humoros történet, melyet áthallások és utalások tesznek csavarossá. S mivel a mű eredeti címe: Esterházy, ki más lehetne a német szöveg fordítója, mint Esterházy Péter?


Semmi művészet - Hangoskönyv

Előadó: Esterházy Péter

"MINDEZT MAJD MEGÍROM MÉG PONTOSABBAN IS."


Ígéret, fenyegetés vagy idézet volt A szív segédigéi utolsó mondata? 1985-ben, amikor számozatlan, gyászkeretes oldalakon megjelent Esterházy Péter könyve, ez a sokat idézett mondat leginkább egy írói attitűd megnyilvánulásának tűnt. A Harmonia caelestis és a Javított kiadás apakönyvei után most, huszonhárom évvel később, a Semmi művészet megjelenésével nyer új jelentést a fenti mondat, és a fenti mondatot megelőző segédigékbe tört anyahalál-könyv.


Kalauz

Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter esszéinek gyűjteménye

"Kalauz mihez? Első látásra nyilvánvalóan a rendszerváltás óta eltelt idő hazai közéletéhez, politikatörténetéhez. Érdemes az � első és az utolsó kivételével � időrendbe rakott cikkek megírási évére figyelni: könnyedén kiolvasható belőlük az elmúlt szűk másfél évtized hullámzása. De ennél jóval több is. A napi politikai eseményekhez, vitákhoz kapcsolódó, sokszor harcias publicisztikai írásokat két Nádas-esszé foglalja keretbe, és ágyazza be nagyobb összefüggésekbe." - Bojtár Endre


Rubens és a nemeuklideszi asszonyok

Három dramolett

"Megkérhetném, hogy lépjen közelebb a hölgyhöz. Konstatálja, hogy a háromszög szögeinek összege száznyolcvan fok és egyszersmint konstatálja, hogy a világban igazság van. A rendszer működik és a rendszer igaz. Van igazság és megismerhető."


Utazás a tizenhatos mélyére

Egy hajdanvolt kisfutballista végigjárja a régi meccsek helyszíneit, Csillaghegytől Hartháig, az 54-es berni döntőtől a 2005-ös megye kettőig (nyugati csoport). Közben fölkerül az egybe, majd megjárva a poklot (az öregedő futballista keservei) megmarad, jobb híján, szurkolónak. Mellesleg politikai rendszerek omlanak össze.


A szavak csodálatos életéből

Esterházy Péter előadása a Mindentudás Egyetemén

A kötetben a mindentudás egyetemén elhangzott előadás bővített változatát olvashatjuk."Tekintsük A halmazt. Ez legyen a prímszámok halmaza. Egy pozitív egész számot prímszámnak nevezünk, ha 1-en és önmagán kívül más egész számmal nem osztható. Az 1-et nem tekintjük annak (noha!), de ilyen a 2, 3, 5, 7... és így tovább. B halmaz legyen a valaha élt magyar írók halmaza, tehát ha valaki magyar író, akkor benne van, és ha benne van (most az mindegy, hogy nyakig vagy bokáig), az magyar író. Írónak azt nevezzük...


A szabadság nehéz mámora

Válogatott esszék, cikkek, 1996–2003

1996-ban jelent meg Esterházy Péter legutóbbi esszékötete, az Egy kék haris. Ez az új kötet az azóta írott újságcikkekből, tanulmányokból, alkalmi szövegekből állt össze, hogy 1 könyvként maga is alkalmat teremtsen: kerüljenek egymás mellé azok az írások, amelyek másképp, de ugyanazt az életet írják és írják le, mint a szerző regényei. Hogy a témák, a szólamok folytassanak üdvös párbeszédet egymással, erősödjenek meg, egészítsék ki egymást, vagy szoruljanak háttérbe, ha úgy alakul.