Kalauz

Ágoston Zoltán: Kalauz repedésekkel

Esterházyval kapcsolatban Bojtár Endre számára a Termelési regény az az abszolút kiindulási és viszonyítási pont, amelyre az életmű más darabjainak értelmezése közben is leggyakrabban hivatkozik, s néha az az érzése az embernek, hogy könyv nélkül képes idézni bármelyik mondatát. Az írás a litera Ketten egyről című kritikasorozatában jelent meg.


E könyv borítóján ugyan a három nagy magyar író neve áll mint "igazi" szerzőké, s a belső címlapon is zárójelben szerepel Bojtár Endre mint szerző, mi több, a védőborító fényképén is csak a három író látható, azért ennek a kötetnek a - nem is annyira titkos - hőse mégis csak ő. Esterházy Péter, Kertész Imre és Nádas Péter itt olvasható írásai - ha nem is feltétlenül kötetből, de folyóiratból, újságból - ismertek, nem egy közülük az írói életműveket aligha ismerő közönségnek is emlékezetes közéleti vonatkozásai miatt, így hát nem mondhatjuk, hogy az újdonság erejével hatnak.


Selyem Zsuzsa: Az immanens Magyarország


A Kalauz írásai Magyarország szellemi és politikai állapotát térképezik fel a valahogy elmúlt huszadik század pusztító ideológiái után. Konkrét, személyes példán át az individuum elháríthatatlan felelősségéről beszélnek.


Kalauz

Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter esszéinek gyűjteménye

"Kalauz mihez? Első látásra nyilvánvalóan a rendszerváltás óta eltelt idő hazai közéletéhez, politikatörténetéhez. Érdemes az � első és az utolsó kivételével � időrendbe rakott cikkek megírási évére figyelni: könnyedén kiolvasható belőlük az elmúlt szűk másfél évtized hullámzása. De ennél jóval több is. A napi politikai eseményekhez, vitákhoz kapcsolódó, sokszor harcias publicisztikai írásokat két Nádas-esszé foglalja keretbe, és ágyazza be nagyobb összefüggésekbe." - Bojtár Endre