Fuharosok

Fuharosok

– bevezetés a szépirodalomba –

Hát megjöttek! Hát megjöttek a fuharosok. Az ő kurjantásaik verik szét a hajnalt – szakadt, szürke, nyűtt – a csend törékeny és üres. Láttam nővéreim rettenetes arcát! – ádáz! ádáz! – Drágáim, az istenért, dehát mi történt?


Odorics Ferenc: Nem (a) Fuharosokat olvasom

Mégiscsak csalódást okozok. Eloadásom, amennyiben képesvalamiképp kielégíteni a nyilvános rendezett beszéd mufaji követelményeit,több szempontból is töredékes lesz. Töredékes, mert ma délután csupánaz elso rész hangzik el. Mondhatnám: így három óra tájt csak egy fél-elo-adásmegtartására vagyok képes. Töredékes, mert szándékosan - persze nembiztos, hogy sikerrel - szegül szembe az egészelvuség kommunikációsnormájának.

A Fuharosok at olvasom.

Nem a Fuharosok at olvasom.


Szilasi László: Zsófia szüzessége

" Ha ott ültek a nagy vacsoraasztal körül és bricseszük buggyosodott, tele aprófeju bogánccsal, és vastagon felhozött a szaguk - az átizzadt és rájuk száradt ingek fojtó, bosszantó módon mégsem kellemetlen szaga - ilyenkor mégis el tudott gyengülni a felemás érzéstol, hogy gyulölje vagy szeresse oket." 3

I. Zárt és nyitott: az otthon és az idegenek

Azt nem tudom, hogy elso: érzékelo , második: retrospektív, értelmezo vagy harmadik típusú: történeti olvasás volt-e,megértés (intelligere) , értelmezés (interpretare) vagyalkalmazás (applicare) , 4 mindenesetre amikormost, tizenöt év után, eloször olvastam (újra) Esterházy Péter Fuharosok címu regényét, elso alkalommal szinte kizárólag csak a saját, akkorimargójegyzeteimre voltam képes igazán figyelni.

Az derült ki belolük, hogy a szöveg stílusát egységesnek, az elmondotttörténetet pedig zártnak és átláthatónak véltem, ám a jelentéstulajdonítást,sajnos, ideiglenesen halasztanom kellett, a szentenciózus idézetekigen nagy, ráadásul roppant bizonytalan száma, diszperz és szerteágazóvolta miatt - a szöveg jelentésérol majd késobb nyilatkozom, ha majdminden idézetet megtaláltam és saját szövegkörnyezetében megértettem. Nagyon zárt és nagyon nyitott tereket érzékeltem teháta szövegben, mint az egykorú recepcióban 5 oly sokan.A szöveg stílusának egységes sége, 6 tömör ségeés ökonomikus sága hangsúlyozottan zárt (balladisztikus,példázatos, mitikus, allegorikus) olvasási alakzatokat hívott elo, 7 melyeket azonban a legtöbb esetben alaposan fellazított az idézetek dezintegráló ereje. Amikor tehát Balassa Péter azt mondta,"[a] történéssor téli hajnalon, valamikor , a század végi orosz-kelet-európaifalusi világ kellékei, atmoszférája, ornamensei, illetve ZÁRT [Kiemelésitt tolem. Sz. L.] tere és valamilyen NYITOTT [Kiemelés itttolem. Sz. L.], szakaszosan ismétlodo "népvándorlás", "tatárdúlás"(stb.) stilizált, történelmileg változó pankrációja között zajlik", olyan értelmezését adta a szövegnek, amelyben az - mellékesen- eleve tematizálni látszik saját késobbi fogadtatásának fobb kereteitis.