A szív segédigéi

A szív segédigéi

Bevezetés a szépirodalomba

Az tud beszélni, aki reménykedni tud, s viszont.

Ludwig Wittgenstein


Előszó


A manapság írt történetek mind nagyon szépek, jelentősek, mélyek és hasznosak, temperamentumosak vagy higgadtak. Csak bevezetésük nincs. Ezért határoztam el, hogy ezt a történetet úgy írom meg: igényeljen bevezetést.


Majdnem két hete már, hogy az anyám meghalt, munkához kell látnom, mielőtt a temetéskor roppant heves kényszer, az írjak-róla vissza nem változik azzá a bárgyú szótlansággá, amellyel a halál hírére reagáltam.


A szív segédigéi

– bevezetés a szépirodalomba – Részletek a regényből


Az tud beszélni, aki reménykedni tud, s viszont.

Ludwig Wittgenstein


Előszó


A manapság írt történetek mind nagyon szépek, jelentősek, mélyek és hasznosak, temperamentumosak vagy higgadtak. Csak bevezetésük nincs. Ezért határoztam el, hogy ezt a történetet úgy írom meg: igényeljen bevezetést.


Szabó Gábor: Ragaszthatatlan szív

Az írás és a halál viszonyának értelmezése kapcsán írja Foucault, hogy – a halál legyőzését, az élet jövőbéli biztosítását célzó görög vagy arab narratív stratégiákkal szemben – kultúránkban az írás a halhatatlanság megteremtése helyett az élet feláldozásához kötődik.1 S jóllehet a francia gondolkodó e helyt elsősorban az individualizáció jeleinek érvénytelenítésén ügyködő szerzői szubjektum állapotát diagnosztizálja, aki különféle narrációs technikák mögé bújva úgy temeti el magát műveiben, akár egy kriptában, A halálösztön és az életösztönök újrafelfedezése óta a halál jegyeit magában hordó nyelv képzete Foucault írása(i) mellett még számos, egymástól eltérő indíttatású (irodalom)elméletnek is fontos szereplőjévé vált, így például – hogy csak néhány „b”-betűs francia sztárfilozófust említsek – Bataille, Blanchot, Baudrillard vagy Barthes munkásságán keresztül.


Los verbos auxiliares del corazón


A szív segédigéinek spanyol fordítása.Los verbos auxiliares del corazón forman parte de un proyecto denominado Introducción a la literatura que intenta la redención de la literatura tras su sometimiento de varios años al servicio (teórico, al menos) del Estado. Esterházy, a quien conocemos por su inolvidable Pequeña pornografía húngara, logra en este libro un verdadero tour-de-force literario donde se mezclan los ingredientes más inesperados, brillantes y reveladores. 


Helping Verbs of the Heart

Esterházy Péter A szív segédigéi című művének angol nyelvű kiadása ez a kötet, mely magyarul először 1985-ben jelent meg. A téma klasszikus: a szülő halála. Három, már felnőtt testvér - két fiú és egy lány - gyűlnek össze egy meleg augusztusi napon a kórházban, anyjuk halálos ágyánál.


A szív segédigéi

„…minden halál csoda, tulajdon halálunk pillanatáig.” (Thomas Pynchon)

Először és utoljára 1985-ben jelent meg önálló kötetben Esterházy Péter legszebb könyve, A szív segédigéi. A gyászkeretes oldalakon egy anya utolsó napjainak története, a haldoklás stációi, a temetés körülményei a huszadik század végének deszakralizált idején, az egyik gyereke elbeszélésében. Az öregség és az elmúlás pátoszmentes krónikájában a tét nagy: az anya halálának, és persze „úgy általában” a halál misztériumának megírása.


Újabb Esterházy-könyvek szlovák nyelven

A pozsonyi Kalligram kiadónál újabb Esterházy-könyvek jelentek meg szlovák nyelven, Juliana Szolnokiová fordításában. A Žiadne umenie (Semmi művészet) és a Pomocné slovesá srdca (A szív segédigéi) 2009 szeptemberében látott napvilágot.